αναδασώνομαι


αναδασώνομαι
αναδασώνομαι, αναδασώθηκα, αναδασωμένος βλ. πίν. 4

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.